Εμψύχωση

Η Εμψύχωση είναι μία δυναμική παιδαγωγική στάση, η οποία συνδέει τη διαδικασία της μάθησης με το προσωπικό βίωμα. Βασική θεμελιώδης ιδέα είναι ότι η μάθηση είναι προϊόν εμπειρίας και βιωματικής επεξεργασίας.

Στην πραγματικότητα Εμψυχωτές έχουμε υπάρξει όλοι….. όταν ήμασταν παιδιά. Όταν πήραμε μια κούκλα και παίξαμε μαζί της ή όταν πήραμε ένα τρενάκι, «επιβιβαστήκαμε» σε αυτό και ταξιδέψαμε. Ένα α-ψυχο παιχνίδι, έπαιρνε «ζωή» και ζωντάνευε. Γινόταν μέσο έκφρασης και μέσω αυτού -χωρίς να το συνειδητοποιούμε- ως παιδιά, μαθαίναμε να κοινωνικοποιούμαστε, να εκφράζουμε συναισθήματα, να μπαίνουμε στις θέσεις άλλων προσώπων και να επικοινωνούμε.

Η Εμψύχωση εμφανίστηκε στη Γαλλία στη δεκαετία του ‘50. Με την πάροδο των χρόνων εμπλουτίστηκε από πολλά παιδαγωγικά ρεύματα (Montessori, Freinet, Rogers, Piaget, Dewey).

Εμπεριέχει δύο βασικά συστατικά: τη δράση και την αλληλεπίδραση. Είναι ένα είδος “παίζω και μαθαίνω”:

 • “Παίζω και μαθαίνω” τον εαυτό μου.
 • “Παίζω και μαθαίνω” να σχετίζομαι.
 • “Παίζω και μαθαίνω” να επικοινωνώ.
 • “Παίζω και μαθαίνω” να ξε-αγχώνομαι.

Η λέξη «εμψύχωση» (animacion) έχει την ρίζα της στη λατινική λέξη anima (ψυχή). Στα γαλλικά animer είναι αυτός που δίνει ζωή, δίνει ψυχή, εμ-ψυχώνει.

Τεχνικές Εμψύχωσης

Κατά τη διαδικασία της Εμψύχωσης μπορούν να αξιοποιηθούν από την ψυχοθεραπεύτρια εργαλεία από τον ευρύτερο χώρο της Τέχνης:

 • Εικαστικά (ζωγραφική με διάφορα υλικά, πηλός, πλαστελίνι, collage)
 • Παραμύθι – αλληγορικές ιστορίες
 • Ποίηση – λογοτεχνικά κείμενα
 • Μουσική
 • Δημιουργική γραφή
 • Κινητική – σωματική δραστηριότητα
 • Παιχνίδια ρόλων και Ασκήσεις Αναπαραστάσεων
 • Τεχνικές χαλάρωσης
 • Δημιουργικοί Οραματισμοί (ή, αλλιώς, Νοητικές Απεικονίσεις)

Γίνεται φανερό πως η εφαρμογή της τέχνης στην ευρύτερη μορφή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μέσω αυτής διερευνούνται συναισθήματα με έναν καινούργιο τρόπο, απελευθερώνονται μη λεκτικά, έντονα συναισθήματα όπως θυμός, θλίψη και αναγνωρίζονται συναισθηματικές εμπλοκές.

Η δημιουργική αυτή επίδραση της Εμψύχωσης, στο Anima Life Center, αξιοποιείται από την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας σε όλες τις ομαδικές υπηρεσίες: Διαχείριση Άγχους – Σεμινάρια Διαχείρισης Άγχους και Δράσεις Αποφόρτισης – Σεμινάρια Αυτογνωσίας, Ομάδες Συμβουλευτικής. Στην Ατομική Θεραπεία, στη Θεραπεία Ζεύγους και στην Οικογενειακή Θεραπεία χρησιμοποιούνται κάποια από αυτά τα εργαλεία όταν κρίνεται αναγκαίο και χρήσιμο για τον θεραπευόμενο/ους.