Η τέχνη στο Anima Life Center

Η Τέχνη στην ευρύτερη μορφή της έχει σημαντικό ρόλο στο Anima Life Center. Κυρίως στις ομαδικές δραστηριότητες, ένα παραμύθι, μια αλληγορική ιστορία σε συνδυασμό άλλοτε με εικαστική έκφραση και άλλοτε με κινητική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αυτογνωσίας και διεύρυνσης.

Σε μία Δράση Αποφόρτισης Άγχους, που στόχος είναι η εκτόνωση και η χαλάρωση, η ζωγραφική και η μουσική λειτουργούν ως μέσα απελευθέρωσης από το άγχος, την πίεση, το στρες. Σε ένα Σεμινάριο Αυτογνωσίας, μερικά κομμάτια πλαστελίνης γίνονται άνθρωποι που συναντιούνται και μέσα από τα όσα αφηγείται ο καθένας, συνθέτουν μια ιστορία κοινή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν τον τρόπο που επικοινωνούν ή συνεργάζονται και πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Η αξιοποίηση της τέχνης στη συμβουλευτική-θεραπευτική διαδικασία, στις δράσεις αποφόρτισης άγχους και στα σεμινάρια αυτογνωσίας εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αυτό της Εμψύχωσης.