Οικογενειακή θεραπεία

Οι οικογένειες αποτελούν ζωντανά, εξελισσόμενα συστήματα με μέλη που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Συχνά στην Οικογενειακή Θεραπεία έρχονται οικογένειες που ανησυχούν ή δυσκολεύονται με κάποιο μέλος τους.

Το πρόβλημα που φέρει ένα μέλος, σύμφωνα με την συστημική, οικογενειακή θεραπεία, λειτουργεί ως «σύμπτωμα». Το σύμπτωμα αυτό εκφράζει, ορατά και παραστατικά, τις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις και εμπλοκές της οικογένειας. Υπό μία έννοια το σύμπτωμα λειτουργεί ως ένα σύμβολο της οικογένειας αυτής γύρω από το οποίο «ενορχηστρώνεται» η ζωή της οικογένειας. Στις συναντήσεις με την ψυχοθεραπεύτρια το μέλος αυτό σταδιακά παύει να είναι το επίκεντρο της προσοχής και η οικογένεια αρχίζει να εστιάζει στο σύνολό της και επαναπροσδιορίζεται ως ένα σύστημα αλληλεπίδρασης όπου καθένας επηρεάζει και επηρεάζεται από τα υπόλοιπα μέλη.

Η ψυχοθεραπεύτρια διερευνά ποια είναι η αντίληψη του κάθε μέλους για το πρόβλημα και τη δέχεται χωρίς να την αμφισβητεί απευθύνοντας ερωτήσεις προς κάθε μέλος της οικογένειας. Μαζί της τα μέλη διερευνούν θέματα όπως:

  • Τι σημαίνει το σύμπτωμα – δυσκολία του συγκεκριμένου μέλους για τον ίδιο και για τα υπόλοιπα μέλη;
  • Πώς κάθε μέλος μπορεί να λειτουργήσει, μέσα από το ρόλο του και με την ευθύνη που του αναλογεί, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα αυτό;
  • Πώς νιώθει κάθε μέλος με αυτό που συμβαίνει και τι μπορεί να κάνει για να διαχειριστεί τα συναισθήματά του;
  • Πως επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη και σε ποια σημεία η επικοινωνία δυσκολεύει και μπλοκάρει;

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μια πολύτιμη λύση κι επιλογή εφόσον ένα μέλος μιας οικογένειας, παιδί ή ενήλικας, αντιμετωπίζει κάποια σοβαρή δυσκολία και οι υπόλοιποι ανησυχούν και δεν ξέρουν πώς να το βοηθήσουν.

Στις συνεδρίες της οικογενειακής θεραπείας συμμετέχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Τα ραντεβού έχει διάρκεια 1,5 ώρα. Στο τέλος της πρώτης συνεδρίας καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με την ψυχοθεραπεύτρια, η συχνότητα και η διάρκεια των επόμενων συναντήσεων.