Συστημική Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια μέθοδος συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία συμβάλλει στην επεξεργασία και επίλυση θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις σε διαπροσωπικές σχέσεις, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφορών, κα.

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική, αποκαλυπτική διεργασία. Ένα όφελός της είναι ότι δίνει στους ενδιαφερόμενους νέα οπτική σχετικά με το θέμα που τους απασχολεί. Αυτή η νέα οπτική συχνά ανακουφίζει και ησυχάζει. Παράλληλα ως διεργασία εμπεριέχει μια δύναμη μετακίνησης, εσωτερικά και εξωτερικά. Όσοι συμμετέχουν σε ένα εργαστήρι αναπαράστασης έχουν τη δυνατότητα αλλαγής.

Η Συστημική Αναπαράσταση μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα μέρη εκείνα της ψυχής μας που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή για να ξεμπλοκάρουμε, να ελευθερωθούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω.

Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής Bert Hellinger (1925-2019). Ο Hellinger ενσωμάτωσε στοιχεία από πολλές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις καταλήγοντας σε θεμελιώδεις αρχές που διέπουν κάθε οικογενειακό σύστημα. Αρχική και πιο κοινή εφαρμογή τους είναι για θέματα που σχετίζονται με ή από τα οικογενειακά συστήματα (Οικογενειακές Αναπαραστάσεις).

Καθώς η συγκεκριμένη διεργασία εφαρμόζεται και σε ευρύτερα συστήματα, πλέον έχει επικρατήσει να αποκαλείται Συστημική Αναπαράσταση.

Πλέον η εργασία αυτή εφαρμόζεται και σε θέματα σχετικά με επιχειρήσεις όπως οργανισμοί, σχολεία, κα. (Οργανωσιακή Αναπαράσταση).

Η διεργασία

Η Συστημική Αναπαράσταση εφαρμόζεται, κυρίως, σε ανοιχτές ομάδες και βασίζεται σε ένα δρώμενο.

Ένα μέλος της ομάδας έχει ένα θέμα που θέλει να διερευνήσει και να λύσει. Αρχικά, περιγράφει συνοπτικά αυτό που το απασχολεί. Στη συνέχεια επιλέγει, τυχαία, μέλη από την ομάδα όσων παρευρίσκονται για να εκπροσωπήσουν πρόσωπα ή στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα του και τους τοποθετεί στο πεδίο-χώρο που βρίσκεται μπροστά τους.

Το μέλος αυτό, από θέση παρατηρητή, παρακολουθεί τη δράση που εξελίσσεται: Οι εκπρόσωποι με την καθοδήγηση της συντονίστριας καλούνται αρχικά να παρατηρήσουν αν εντοπίζουν κάποιου είδους σωματική ένταση ή αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα, καθώς επίσης αν και το πώς σχετίζονται με τους υπόλοιπους εκπροσώπους. Μέσα από τις αυθόρμητες και αυθεντικές κινήσεις τους, κατά τη διάρκεια όλης της διεργασίας, έρχονται στο φως κρυφές και απρόσμενες  δυναμικές  που λειτουργούν εντός του συστήματος. Καθώς οι εσωτερικές εικόνες του/της συγκεκριμένου/ης ενδιαφερόμενου εξωτερικεύονται τρισδιάστατα, αναδύεται ο κρυφός συσχετισμός και ταυτόχρονα οι ασυνείδητες πληροφορίες που εκείνος/η φέρει. Καθώς το κρυφό γίνεται φανερό, συμβαίνουν στη συνέχεια οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Όλο αυτό που συμβαίνει επιτρέπει στον άνθρωπο που εξετάζει το θέμα του να πάρει στο τέλος μια καλή «εικόνα λύσης» που θα τον ωφελήσει στο από εκεί και πέρα της καθημερινότητάς του.

Η συμμετοχή σε Εργαστήρι Συστημικής Αναπαράστασης

Δίνεται η δυνατότητα δύο ειδών συμμετοχής: ως ενδιαφερόμενος/η και/ή ως εκπρόσωπος.

Ο/Η  ενδιαφερόμενος/η επεξεργάζεται μέσω αναπαράστασης όποιο θέμα τον απασχολεί.

Ο/Η εκπρόσωπος: Πρόσωπα ή στοιχεία σχετικά με το αίτημα που έχει υποβάλει ο/η ενδιαφερόμενος/η αναπαριστούνται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Έχει διαπιστωθεί πλέον πως μέσω της εκπροσώπησης, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με δικά τους κομμάτια που αυτό ταυτόχρονα τους προσφέρει λύσεις και συνειδητοποιήσεις για τη δική τους ζωή.

H συμμετοχή σε ένα εργαστήρι Συστημικής Αναπαράστασης ωφελεί τόσο τους ενδιαφερόμενους, όσο και τους εκπροσώπους. Κάθε συνάντηση δίνει “καρπούς”. Κάθε μέλος φεύγει έχοντας πάρει αισθήσεις, συνειδητοποιήσεις, βιωματικές εικόνες που τον οδηγούν σε νέες οπτικές και, βαθμιαία, συμπεριφορές στην καθημερινότητά του και στις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024

Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Κυριακή, 26 Μαϊου 2024