|Τρέχουσες Δράσεις / Σεμινάρια
Τρέχουσες Δράσεις / Σεμινάρια2020-05-11T12:35:11+03:00

Τρέχουσες Δράσεις / Σεμινάρια

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 26 Μαϊου 2024

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 26 Μαϊου 2024, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 14 Απριλίου 2024, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 7 Μαϊου 2023

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 7 Μαϊου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 2 Απριλίου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα,

Συστημική Αναπαράσταση, Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική - αποκαλυπτική - θεραπευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε ανοιχτές ομάδες. Βασίζεται σε ένα βιωματικό δρώμενο. Ένα σημαντικό όφελος είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια ό,τι αόρατο εμπόδιο υπάρχει.

Σεμινάριο Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης

Καλωσορίζουμε τη ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ με ένα Σεμινάριο Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης Αξιοποιώντας τραγούδια που μας ανεβάζουν, αναζητούμε τα στοιχεία εκείνα που μας είναι πολύτιμα εφόδια στο ταξίδι αυτής της χρονιάς. Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, 5.00μμ-7.00μμ συμβολική Αξία συμμετοχής: 15€ Απαραίτητη η δήλωση