Πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου

Σεπτέμβρης 2019

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • αποφορτιστούν και να χαλαρώσουν
  • εξοικειωθούν με τεχνικές χαλάρωσης από το άγχος ούτως ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους
  • επεξεργαστούν βιωματικά το «άγχος» τους μετατρέποντάς το σε θετική, ακόμα και εποικοδομητική, εμπειρία

 

Μέθοδος

Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει:

  • Θεωρητικές επισημάνσεις
  • Βιωματική επεξεργασία
  • Πρακτική εξάσκηση τεχνικών χαλάρωσης από το άγχος

Ως βιωματική επεξεργασία εννοούνται διαδικασίες κατά τις οποίες δίνονται στους συμμετέχοντες ερεθίσματα (όπως ένα παραμύθι ή / και ζωγραφική) και με την ανάλογη διερεύνηση και συζήτηση που ακολουθεί οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδέσουν τα όσα λέγονται θεωρητικά με το βίωμά τους.

Εργαλεία-Μέσα που χρησιμοποιούνται για τη βιωματική επεξεργασία:

  • Επεξεργασία ερωτήσεων
  • Αλληγορική Ιστορία – Παραμύθι
  • Ζωγραφική
  • Μουσική