Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια μέθοδος συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία συμβάλει στην επεξεργασία και επίλυση θεμάτων που μας απασχολούν: συμπτώματα, συγκρούσεις, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, κλπ.

Σε αυτή τη συνάντηση, την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το θέμα που διερευνούμε είναι: “Αγάπη & Τάξη”.

Ο Bert Hellinger, Γερμανός ψυχοθεραπευτής και θεμελιωτής της Συστημικής Αναπαράστασης, υποστηρίζει πως η Αγάπη πετυχαίνει όταν σε ένα Σύστημα μπαίνει Τάξη.
Η Αγάπη γεμίζει αυτό που περικλείει η Τάξη.
Η Αγάπη είναι το νερό κι η Τάξη το δοχείο της.
Η Τάξη συγκροτεί.
Η Αγάπη ρέει.
Η Τάξη κι η Αγάπη είναι συνεργοί.

Σε ό,τι αγαπάς υπάρχει ροή; Ή χρειάζεται κάτι να τακτοποιηθεί ώστε να αποκατασταθεί η ροή;

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια διαδικασία που συμβάλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της τάξης. Εφαρμόζεται κυρίως σε ανοιχτές ομάδες. Η διαδικασία της βασίζεται σε βιωματικό δρώμενο.

Δίνεται η δυνατότητα δύο ειδών συμμετοχής: ως ενδιαφερόμενος/η και/ή ως εκπρόσωποι.

Ο/Η  ενδιαφερόμενος/η επεξεργάζεται μέσω αναπαράστασης όποιο θέμα τον απασχολεί.

Οι εκπρόσωποι: Πρόσωπα ή στοιχεία σχετικά με το αίτημα που έχει υποβάλει ο/η ενδιαφερόμενος αναπαριστούνται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Η Συστημική Αναπαράσταση ωφελεί τόσο τους ενδιαφερόμενους, όσο και τους εκπροσώπους. Κάθε συνάντηση δίνει “καρπούς”. Κάθε μέλος φεύγει έχοντας πάρει αισθήσεις, συνειδητοποιήσεις, βιωματικές εικόνες που τον οδηγούν σε νέες οπτικές και, βαθμιαία, συμπεριφορές στην καθημερινότητά του και στις αλληλεπιδράσεις του.

 

Ώρες διεξαγωγής: 10.30πμ-1.30μμ

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 6977607177. Η δήλωση συμμετοχής είναι αναγκαία. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.