Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική – αποκαλυπτική – θεραπευτική παρέμβαση.

Εφαρμόζεται σε ανοιχτές ομάδες. Βασίζεται σε ένα βιωματικό δρώμενο.

Ένα σημαντικό όφελος είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια ό,τι αόρατο εμπόδιο υπάρχει. Από τη στιγμή που το αόρατο γίνει ορατό, η “λύση” στο θέμα που σε απασχολεί φωτίζεται. Κάθε -αυτόνομη- συνάντηση δίνει “καρπούς” για κάθε συμμετέχοντα. Κάθε μέλος φεύγει έχοντας πάρει αισθήσεις, συνειδητοποιήσεις, βιωματικές εικόνες που τον οδηγούν σε νέες οπτικές και, βαθμιαία, συμπεριφορές στην καθημερινότητά του και στις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους.

Σε καλώ να δοκιμάσεις αυτήν την εναλλακτική διεργασία αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης συμμετέχοντας σε αυτό το Εργαστήρι.