Νέο Εργαστήρι την Κυριακή 7 Μαϊου 2023, 11.00πμ-2.00μμ. Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια βιωματική – αποκαλυπτική – θεραπευτική παρέμβαση.

Εφαρμόζεται σε μια ποικιλία θεμάτων που μας απασχολούν: συγκρούσεις προσωπικές και διαπροσωπικές, σωματικά συμπτώματα, διλήμματα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, έντονα ανεπίλυτα συναισθήματα, κλπ.

Βασίζεται σε ένα βιωματικό δρώμενο, το οποίο διαδραματίζεται σε ανοιχτές ομάδες.

Η Συστημική Αναπαράσταση έχει σημαντικά οφέλη. Ένα από αυτά είναι ότι δίνει στους ενδιαφερόμενους νέα οπτική σχετικά με το θέμα που τους απασχολεί. Αυτή η νέα οπτική ανακουφίζει και οδηγεί. Παράλληλα φέρνει στην επιφάνεια ό,τι αόρατο “εμπόδιο” υπάρχει. Από τη στιγμή που το αόρατο γίνει ορατό, αναδύεται η ενδεδειγμένη “λύση” στο θέμα που απασχολεί. Κάθε -αυτόνομη- συνάντηση δίνει “καρπούς” για κάθε συμμετέχοντα. Κάθε μέλος φεύγει έχοντας πάρει αισθήσεις, συνειδητοποιήσεις, βιωματικές εικόνες που τον οδηγούν σε νέες οπτικές και, βαθμιαία, συμπεριφορές στην καθημερινότητά του και στις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους.

Σε καλώ να δοκιμάσεις αυτήν την εναλλακτική διεργασία αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης συμμετέχοντας σε αυτό το Εργαστήρι!